Продължителност: 10-20 мин.

Ултразвуковата терапия е основна физикална модалност, използваща вълни с висока честота, които проникват в тъканите, предизвикват тяхното загряване и оказват своеобразен масаж върху тях. Тя е широко приложима в съвременната медицинска практика, тъй като:

-е неинвазивна, лесна за изпълнение и напълно безвредна;

-има обезболяващо и противовъзпалително действие;

-стимулира кръвообращението и възстановяването на тъканите;

-подобрява обмяната на веществата и нормализира съдовия тонус.

Цена: 35 лв.

Другите ни услуги